వాతావరణం

Train between nature

 వాతావరణం

జల జల పారే సెలయేరులు

కోకిల కిలకిల రాగాలు

స్వచ్ఛమైన గాలినిచ్చే పచ్చని పైరులు 

ఎంతటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం 

అప్పుడే ఓ  తల్లి తన బిడ్డను జోబుచ్చడానికి

ఆమె మధురమైన స్వరకంఠంతో పాడుతున్న పాటలు 

ఆమె స్వరరాగాలకు సరియైన సంగీతాన్ని అందిస్తూ 

చకుబుకు, చకుబుకు అనుకుంటూ వెళ్తున్న రైలు 

అప్పుడే వాన దేవుడు వర్షం కురిపించే ముందు పంపించిన నల్లటి మేఘాలు 

ఆ మేఘాల నుండి వచ్చే చిన్నటి వర్ష బిందువులకు 

భూమాత ఆ వర్షపు బిందువుల స్పర్శకు పులకరింతలై వర్షం ముందు వచ్చే మట్టి సువాసన వెదజల్లుపరుస్తూ నిద్రపోతున్న ఆ బిడ్డను ఉత్తేజితబరిచాయి 

ఆ వాతావరణ కుటుంబం మరియు మిత్రులు.


written by : Maddikuntla Bharathi


DTP:  Pasupurathi Mounika, M.Pushpavathi & Thanagala Bharathi 
इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

A five day online Training cum Workshop on Testing and Evaluation in Hindi

A Good Opportunity to Study PG in the Top Central Universities, India | Benefits | Important Dates | Syllabus | Question Paper Pattern | Entrance Exam CUET 2022-2023 Fee |

AP TET DSC Psychology Bit Bank 45